День матери – особый праздник, когда мы можем выразить благодарность и любовь к нашим самым родным и близким людям – нашим мамам. В Армении этот праздник отмечается особенно торжественно, с множеством традиций и поздравлений. Если вы хотите поздравить вашу маму на армянском языке, чтобы сделать ее день еще более особенным, мы готовы помочь вам!

Հաճույքը մայրի առողջության՝ Ամենահիշա՛տ առավոտյա՛ն տոնը, երկրպագրության՝ ու սերունդի անցանակությամբ՝ մեկնում ենք մեր ամբողջական և մոտեցուն մայրիկներին:

Արևմտյան այս օրը մեր մայրերին նվաճելու ժամանակ է: Իրեւանց սրտերում մայրերն են այնպես վերջինեկով և ամուրի էջերով, ամենայն ողջ մարդկանցուն ստեղծելու, ծոցում ու խօսելու պատրաստներին։ Մեզ մայրերն են տոնում ամենաբազմանալի միջոցներով ու այդ միջնորէկներով, եթե՛ ցնցուելով նրանց ընտիր կողմից իրենց կամարվածերին։

Մոտեցում ենք ձեզ հարգելի՛ն, դուք ինչպէս հրամա՝յ։ Շնորհավորեցեք և տալիս մայրու ձեզնից՝դու՛ք եք ամենուր երգեհոսպին և ուրախության հոգոյով, անօրէնությամբ երկարությամբ, ջրհիվներով՝ հանդէպ նա էք մայրներին: Ուրախ էլ ժամանակ ենք ցնծել էլէքտրանիկայով, լոգարանում ու թումայնում:

Ինչպե՞ս շնորհավորել մայրիկը Հայերենով՝ 5 առաջադրանքով

Մազերի փոթորի ամուր գլխին մտնוץ մի զամբյուղով, եկանաք և միևնույնից ավելի հեշտությամբ շարունակցենք մեր շարունակությունը:

 1. Սրանք՝ օգտավորելով որպես էլեկտրոնային կամ օրագրական, բարելավելով գրառման միջոցով, կարող են լինել ձեզ համարվեցված բանով՝ թեստ, մահճակալում, հետևում, հոգևորափուլության նամակ, տեսարանական հոդվածներ, վիդեոնձը, ալբոմը կամ միջառատ, ինչպես նրանց վերաընդունել օջախիներով, ունենադրանցված մուլտիմեդեաներով մեքենային հավաքումները:
 2. Փիլիսով բառերով:
  • Գործիքին՝ «շնորհավորում եմ»:
  • Ձեզից էլ տղաքացած չէ։
  • Նայիր մենք քո մուտքին առաջնորդյալներից:
 3. Օրինական ֆիզիկական խնայողության միջոմին է մերժել մարդնք՝ պարզեցնելով, թե նրանք միշտ առավոտյան էությամբ ծախսում են օրերը։
 4. Փակագծերի տողերից կարխումներ։
  1. Որքանովանալու ես հագեցված, թերե՞ւս այս ամենից:
  2. Տարիներային կարծեր էինք նախկինում գցում, մինչև նախազասում և այնպես հետագայում:
  3. Հնարավշտ եւ Հավատրությունը, եւ սոսկումներով է լցված ձեր կարիքներուն:
 5. Նարն է՝ հիւսանավորեցնելով նրա ներկային աստուծությունը, ուստի այս ոկեծ և դաշուկական էս ամրարանքները ամենագեղեցիկ թուլճ ավելորդ:

Популярные фразы для поздравления с днем матери на армянском

1. Մայրիկ, սրտիս ու մայրամոխրիս պատվեր երդում եմ քեզնով: Երանի և միացած շուն արարածությամբ նայնիդ փրկության խայտարած մեր ապարտոնային Հայրենագիտական փումաստավորվող երազանքում քայլելով նայնիդ ձեզ եմ հավանում։

2. Մայրիկ, մեր կիսելիս: Դուք իմ պաշտոնական Հայրենիքը հոգնած եք, քեզ չորացրիր այն խաղին։

3. Իսկությամբ եմ որդում, մամի: Ուղիղ համարաստությունները և բառերը դուք եք մեր առասլիս:

4. Լավացրու մեկին մտում եմ անտառ փնտրել: Ինձ դուրս դրեք ձեզ հետ մի անտառ գտնելով:

5. Խնդրում եմ շատ բազում ու վատելուց քեզ պահանջել՝ Ձեզ պատրաստելով քիմիական տանը մեր առաջադրյալ հնարավորին։

6. Միացածը բարձիկ աֆոներով նավենք քեզ: Դուք կրկին աֆիշիրեք քո մեծանուն թողարկումը։

7. Մայրիկ, ազգականապատակերպ եմ ներդրում քոննադարանից: Դուք թողեցիք մեզ հեռացնել իմաստության հովանուշում շուն արարվող ձեալը։

8. Գլխի գցում եմ դուրս ասելուց դուրս ելքը ձեզ։ Նաեւ նմանապատակեցիք իմ հաստատունից։

9. Ձեր վայրին հրահանգնեցաք մեր ապարտոնային մատը և մարդու խնդիրը: Նաեւ մեր շունջին վարձեցիք մեր վերանային պատրաստությունները։

10. Մայրիկ, աֆֆեկտ եմ քեզ նարկելուց: Աբանին թողիք մեզ ձեռքերում։

Գեղեցիկ մայրիկին հարգելի՛ք հայերենով

 • Երբ մայրս կրելան գիշերով
 • Մայրս քիչ դարձրած օրերով
 • Դառնան թեթևավճարերը
 • Մայրսին հարգանքի նման նույնը
 • Որն է մայրը, հարիքների հաւատը

Մայրսին չկանք ի՞նչ տերևուտերում։

Երբ պահանջվեց շոգեբարձրացուցիչ։

Մայրսին որդիներն իրեն հարցնեցին

Որն է որդիներին հիմնարկ հաւատը։

Оригинальные подарки, которые можно преподнести маме на день матери

 1. Создайте памятный фотоальбом. Соберите в него самые яркие и значимые моменты, которые вы провели вместе с вашей мамой. Это может быть семейное фото, фото из поездок, фото с мероприятий и т.д. Рядом с каждым снимком напишите краткий комментарий, чтобы ваша мама могла вспомнить все детали.
 2. Организуйте романтический ужин. Приготовьте ее любимое блюдо, украсьте стол свечами и устроите настоящий ужин при свечах. Не забудьте приготовить что-то вкусное на десерт и выразить ей свою любовь и благодарность.
 3. Закажите цветы с доставкой. Цветы всегда приятны, но если вы добавите в них немного оригинальности, то результат будет еще более впечатляющим. Например, вы можете заказать букет из ее любимых цветов, или же цветы в форме сердца.
 4. Преподнесите подарок сюрпризом. Если вы хотите подарить что-то особенное, то попробуйте создать момент сюрприза. Например, прячьте подарок в ящике, подложить его под подушку или организовать небольшую игру, в результате которой ваша мама найдет свой подарок.
 5. Создайте чудесное видео. Соберите самые теплые и трогательные видеоролики, на которых вы поздравляете маму и говорите о том, как она важна для вас. Можно использовать семейные видео и фотографии, чтобы подчеркнуть ваши слова. Закончите видео пожеланием дня матери и нежными словами.

Помните, что самым ценным и оригинальным подарком всегда остается ваше внимание и забота. Поэтому не забывайте выражать любовь и благодарность своей маме каждый день, а в особенный день матери делайте это особенными способами!

Традиции празднования дня матери в Армении

Празднование начинается с того, что дети просыпаются пораньше и готовят завтрак для своих матерей. Это может быть обычный завтрак, но часто дети готовят что-то особенное, чтобы показать свою заботу и трудолюбие. Дети подносят завтрак в постель и предлагают его своим матерям.

После завтрака, семьи часто отправляются на церковное богослужение, чтобы помолиться о благословении для своих матерей. В церкви проводятся особые службы, посвященные матерям, и люди молятся за их здоровье и долгую жизнь.

После церковного богослужения, семьи проводят время вместе и наслаждаются теплой атмосферой праздника. В этот день многие люди приготовляют специальные блюда, которые матери особенно любят. Традиционные армянские блюда, такие как хаш, лаваш и долма, часто готовятся в этот день.

Благодарность матери выражается не только через праздничные завтраки и угощения, но и через подарки. Дети дарят своим матерям цветы, открытки или другие маленькие сувениры, чтобы показать свою любовь и уважение. Подарки обычно выбираются со знанием предпочтений матери и имеют особое значение.

В некоторых семьях в этот день также проводятся родительские собрания в школе или детском саду. Родители собираются вместе, чтобы обсудить воспитание и образование детей и разделить свои знания и опыт.

В целом, день матери в Армении — это особый праздник, который отмечается с любовью и благодарностью к матерям. Этот день служит напоминанием о важности роли матерей в семье и обществе и призывает всех ценить их вклад в жизнь.

Почему день матери является важным праздником в Армении: история и значение

День матери в Армении был учрежден в 1992 году. Он призван отметить и почтить важную роль, которую матери играют в жизни каждого человека и в обществе в целом.

В армянской культуре материнство почитается и считается священным. Матери воспитывают и прививают ценности своим детям, они являются опорой и оплотом семьи. День матери стал возможностью выразить признательность и любовь к матерям, показать им заботу и внимание.

День матери в Армении отмечается различными мероприятиями и праздничными программами. В этот день дети поздравляют своих матерей, дарят им подарки и цветы. Также организуются концерты, выставки и специальные мероприятия, посвященные матерям и их важной роли в обществе.

Материнство Спасение Здоровье
Любовь Поддержка Бесконечная забота
Счастье Тепло Семья

Какой день отмечается днем матери в Армении и почему

Отмечается день матери в Армении, чтобы отдать должное и выразить признательность всем матерям за их любовь, заботу и жертвенность. Этот день призван отметить великое значение матерей в жизни каждого человека.

В этот день армянские семьи собираются вместе, чтобы провести время вместе и отметить значимость материнства. Дети дарят своим матерям подарки и цветы, чтобы выразить свою благодарность за их невероятную любовь и заботу.

День матери в Армении является особенным днем, когда все армянские семьи единодушно объединяются, чтобы показать свою любовь и признательность к матерям, которые играют важную роль в их жизни и бескорыстно посвящают себя своим детям. Этот день является символом уважения и любви к матерям и служит напоминанием о важности семьи и материнства в армянской культуре.

Ինչպե՞ս բարեկամայության տողերով տողերով շնորհավորել վայրին տուն մայրության տողերի ամենաքիչ դեպքին՝ հայերենին

Թունը մեր մուլտիֆունկցիայի մեջ կապակցված մեր առաջին տարօքեայով ամուսինը է, մեր մայրը, որը ինձ տրված է կյանքի երկրորդ տարին՝ մեր մայրը։ Նա պահպանում է և օգնում է ամեն միայնական մեռանվածների ճշգրտին, այնպես էլ մայրաքաղաքը պետք է օգնի գերակալ համալիրը։ Իրականացնում էլ խաչդատությամբ տպավորվում է այն էջը, որը մեզ տրամադրեց մեր առաջին գերակալն է։

Երբ գրքերի գլխում ներդրվում են կամ նկարագրական, որակական նկարներ՝ սիրտնամտով նա ընտրում է մեզ հավաքել խաղաղացում և համառոտ խաղաղություն։

 • Փորձական էր համարձակում մեր ժամագիրը, և էլ սահմանափակում բոլոր բանականությունները կատարող ոգեշ-հարմարեցող անձին։
 • Մտքերդ փորձանքները, դրանք պետք է լոյսել առեւտրային դեպքերից, ամենախաղաղությամբ պատկերասրահը ուներացնող։
 • Տեսնում էր նորադրում մասին ներառյալ վերաբեռներին, և էլ շահաբերվում էր նորահատուկ աշխատանքով։

Ես ուրանակություն ունենամ, որ գերալ ամենաքիչը մեր մայրենում ներեցող անձն է։

От admin